Informacja o niepodjętym depozycie – śp. Władysław Oskwarek