Strona główna

Witaj na stronie Domu Pomocy Społecznej w Wiśniczach!

Znajdziesz tu wszystkie najważniejsze informacje o ofercie Naszego Domu, jak i o aktualnych wydarzeniach.

Zobacz nasze profile
w mediach społecznościowych:

Staraj się dojrzeć promyk światła tam, gdzie inni widzą tylko ciemności.

Paulo Coelho

Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem.

Dante Alighieri

Powinniśmy innych uszczęśliwiać.

św. Elżbieta

Najgłębsza mądrość, jaką może posiąść człowiek to zrozumieć, że jego przeznaczeniem jest pomoc i służba

A. J. Heschel

Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten kto daje.

św. Jan Paweł II

Dla serc szlachetnych największą rozkoszą, gdy drugim radość w niedoli przynoszą.

Adam Asnyk

Realizujemy się najpełniej, jeśli potrafimy żyć dla innych.

Ks. Jan Twardowski

Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy zatacza koło i wraca do nas.

Flora Edwards

Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia.

Albert Einstein

Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka

Ks. M. Maliński

Kiedy dorośniesz, odkryjesz, że masz dwie ręce: jedną by pomagać sobie i drugą by pomagać innym.

Andrey Hepburn

I właśnie radość, którą daje pomaganie cierpiącym jest mocą, która ich leczy

Dorota Tarakowska

Działamy już od

0

roku.

Posiadamy aż

0

miejsc.

Cały kompleks Naszego Domu to

0

hektara powierzchni.

Aktualny stan miejsc w domu:

Miejsca ze skierowaniem 79/80

Miejsca na umowę cywilno prawną 20/20

Najważniejsze informacje

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jeśli jednak nie wszystkie Twoje wątpliwości zostały rozwiane, zapraszamy do skontaktowania się z nami osobiście – zawsze służymy pomocą i radą!

Na mocy umowy zawartej z Starostą Gliwickim posiadamy 80 miejsc dla osób skierowanych decyzją Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce pobytu.

Istnieje też możliwość przyjęcia mieszkańców na mocy umowy cywilno-prawnej, po uzgodnieniu z Dyrektorem Domu i po zaopiniowaniu przez lekarza.

Wykwalifikowany personel pomaga mieszkańcom w wykonywaniu podstawowych czynności życia codziennego oraz w załatwianiu wszelkich spraw związanych z pobytem w naszym Domu.

Do dyspozycji mieszkańców jest sala rehabilitacyjna wyposażona w odpowiedni sprzęt oraz urządzenia, w której wykonywane są zabiegi i ćwiczenia rehabilitacyjne.

Oferujemy naszym mieszkańcom udział w terapii zajęciowej, podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców, zapewnienie warunków do rozwoju samorządności (Rada Mieszkańców), utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i środowiskiem.

Dom umożliwia mieszkańcom zaspokojenie potrzeb religijnych, kulturalnych i duchowych zgodnych z wyznaniem. Do stałej dyspozycji jest Kaplica, w której swą posługę pełni wyznaczony Kapelan Domu. Wszyscy mogą korzystać z Mszy Świętej, nabożeństw, rekolekcji.

Dostosowujemy nasz program działań do potrzeb starzejącego się lokalnego społeczeństwa. Są to określone czynności o charakterze zajęć fizycznych lub umysłowych, zajęć integracyjnych dostosowanych do możliwości i zainteresowań mieszkańców.

Ich celem jest zapobieganie skutkom ograniczenia aktywności i przywracanie zdolności do aktywnego życia w interakcji z otoczeniem społecznym. Istotą terapii w naszym Domu jest budowanie więzi między pokoleniami i wzajemne uczenie się od siebie. W ramach terapii odbywają się również różne formy zajęć: arteterapii, biblioterapii, silvoterapii, muzykoterapii, terapii przyłóżkowej, itd. W domu działają również:

  • Drama – warsztaty małych form scenicznych.
  • Schola – integracyjny zespół wokalny.
  • Klub Seniora – spotkania kulinarne, literackie, filmowe, katechetyczne imprezy okolicznościowe.

Za działalność powyższych form otrzymaliśmy liczne dyplomy i podziękowania.