Nasz Dom

Misja

Misją naszego Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, zdrowotnych i społecznych w atmosferze życzliwości, serdeczności i troski o drugiego […]

Usługi

Każdy mieszkaniec domu korzysta z usług, których zakres i rodzaj wynika z indywidualnego planu wspierania mieszkańca oraz wspólna z mieszkańcem ich realizacja. Plan wspierania oprócz […]

Kadra

Człowiek został stworzony dla człowieka, aby człowiek pomagał człowiekowi. św. Ambroży Praca w DPS opiera się głównie na kontaktach z ludźmi i niesieniem pomocy, dlatego […]

Historia

Dom Pomocy Społecznej Caritas w Wiśniczach k/Toszka powstał dzięki Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, która podjęła się funkcji Sponsora przeznaczając na ten cel w 1992 r. 45 […]

Projekty/Zadania

Projekty i zadania realizowane w naszym Domu:

1,5% podatku

KRS: 0000247809 Zachęcamy do przekazania 1,5% podatku w ramach rocznego rozliczenia PIT na działania Caritas Diecezji Gliwickiej – zobacz więcej szczegółów.