Kadra

Człowiek został stworzony dla człowieka, aby człowiek pomagał człowiekowi.

św. Ambroży

Praca w DPS opiera się głównie na kontaktach z ludźmi i niesieniem pomocy, dlatego przydatne są takie cechy jak pogoda ducha, życzliwość i pozytywne nastawienie do życia. Pracowników naszego Domu cechuje przede wszystkim wrażliwość na cudzy los oraz empatia, bo zrozumienie sytuacji drugiej osoby stanowi podstawę do udzielenia pomocy. Podstawowa zasada naszej pracy mówi, że każdy człowiek posiada godność i autonomię.

Kadra zapewniająca prawidłowe funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Wiśniczach

Domem Pomocy Społecznej CARITAS Diecezji Gliwickiej kieruje Dyrektor, powołany przez Dyrektora Caritas Diecezji Gliwickiej. Dyrektor jest pracodawcą w stosunku do pracowników, kieruje Domem przy pomocy Zastępcy Dyrektora, Kierownika Działu Opiekuńczo – Terapeutycznego, Kierownika Działu Techniczno – Gospodarczego oraz Głównego Księgowego.

Struktura organizacyjna DPS w Wiśniczach jest zbudowana w taki sposób, aby zapewnić naszym mieszkańcom możliwość stałego kontaktu z grupą  pracowników i skutecznie realizować strategię Domu.

Nasza kadra pracowników to zespół specjalistów o odpowiednio wysokich kwalifikacjach zawodowych oraz predyspozycjach do pracy z osobami starszymi, niepełnosprawnymi.

Schemat organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Wiśniczach:

DYREKCJA
DZIAŁ OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNY
DZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY
DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY
PRACOWNIK SOCJALNY
KAPELAN
SPECJALISTA DS. PRACOWNICZYCH