Wolontariat

Działalność terapeutyczna oparta jest na współdziałaniu z lokalnymi placówkami oświatowymi: szkoły, domy kultury, instytucje parafialne, gdzie znaczną rolę odgrywa idea wolontariatu.

Wolontariuszem może zostać każdy kto spełnia określone warunki i predyspozycje psychofizyczne oraz podpisze porozumienie z naszym domem.