Informacja o niepodjętym depozycie – śp. Florian Golda