Informacja o niepodjętym depozycie – śp. Walter Kowol