Informacja o niepodjętym depozycie – śp. Jerzy Konopka