Informacja o niepodjętym depozycie – śp. Henryka Szczepanik