Informacja o niepodjętym depozycie – śp. Edeltrauda Bendel