Informacja o niepodjętym depozycie – śp. Henryk Treter