Informacja o niepodjętym depozycie – śp. Gerhard Liszka