Występ zespołu DFK z Wielowsi.

Dnia 13.04.2024r gościliśmy w naszym Domu zespół chóralny Veni Cantare pod dyrekcją Pani Iwony Ewertowskiej-Mener.

,,Śpiew jest odpoczynkiem dla duszy i początkiem pokoju. Uspokaja tumult i wzburzone myśli”.
Przez te słowa św. Bazylego składamy wyrazy wdzięczności i uznania za muzyczne chwile doznania piękna starych melodii.

Życzymy Błogosławieństwa Bożego dla wszystkich podejmowanych działań w przyszłości