Informacja o niepodjętym depozycie – śp. Janina Wieczorek