Informacja dotycząca odwiedzin mieszkańców w naszym Domu

Ze względu na sezonowy wzrost zachorowań na grypę i innych chorób grypopodobnych a także rosnącymi wskaźnikami zakażeń COVID-19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, z dniem 03.11.2021r. ogranicza się urlopowanie oraz odwiedziny mieszkańców DPS przez osoby z zewnątrz.

 1. Ograniczenie odwiedzin mieszkańców Domu wprowadza się na wniosek lekarza.
 2. Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Kierownikiem Działu Opiekuńczo – Terapeutycznego  możliwe są odwiedziny mieszkańców według następujących zasad:
  • Mieszkaniec nie może aktualnie chorować na grypę lub inną chorobę grypopodobną,
  • Odwiedziny mogą odbywać się w pokoju mieszkańca, jeśli mieszkaniec jak i odwiedzający są zaszczepieni przeciwko COVID-19.
  • Odwiedziny będą odbywać się w pokoju odwiedzin w holu głównym na parterze, w przypadku braku szczepień przeciwko COVID-19.
  • Wizyty mogą odbywać się w ograniczonej liczbie odwiedzających do 2 osób: 2 razy w tygodniu, w następujących dniach:
   • od poniedziałku do piątku w godz.: 9.00 – 11.30 oraz 13.00 – 17.00
   • w soboty i niedziele w godz.: 13:00 – 17:00
  • Nie ma przeciwwskazań ani możliwości, aby przyprowadzić lub przywieść mieszkańca do pokoju odwiedzin.
  • W wyjątkowych przypadkach możliwe będą odwiedziny mieszkańca dodatkowo w jego pokoju przez członka najbliższej rodziny, po konsultacji z działem Opiekuńczo – Terapeutycznym.
  • Odwiedzający nie może przejawiać oznak przeziębienia lub infekcji dróg oddechowych.
  • W czasie odwiedzin należy dostosować się do przestrzegania zasad higieny osobistej, używania maseczki, dezynfekcji rąk i zachowania bezpiecznej odległości.
 3. W okresie objętym ograniczeniem odwiedzin wszelkie wyjazdy prywatne mieszkańcy realizują na własną odpowiedzialność.
 4. W tym okresie wszelkie wyjazdy mieszkańców na konsultacje lekarskie będą realizowane tylko w sytuacjach uzasadnionych medycznie.
 5. Ograniczenie odwiedzin wprowadza się na czas określony do odwołania.