Wyjazd pracowników DPS do Częstochowy

W czwartkowy wieczór 21.10.2021r. odbyła się pielgrzymka pracowników naszego Domu do Matki Bożej na Jasną Górę zwieńczona Apelem Jasnogórskim i powierzeniem się w opiekę Królowej Polski.