Informacja o niepodjętym depozycie – śp. Mieczysław Kłak