Informacja o niepodjętym depozycie – śp. Marian Zym