Informacja o niepodjętym depozycie – śp. Herbert Madla