Wstrzymanie odwiedzin u mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wiśniczach

 • W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania oraz zwalczania koronawirusa a także wystąpienia w naszym Domu wirusa COVID-19,
  w celu zapewnienia należytego bezpieczeństwa sanitarnego Mieszkańcom DPS, którzy są szczególnie narażeni na poważne konsekwencje zdrowotne
  w przypadku zarażenia chorobami przenoszonymi drogą kropelkową i pośrednio, wprowadza się z dniem 15.12.2021r. zakaz odwiedzin i urlopowania
  – do odwołania.
 • W przypadku braku przeciwwskazań aby przyprowadzić
  lub przywieźć mieszkańca do drzwi wejściowych Domu., umożliwia się tam kontakt z odwiedzającymi
  za pośrednictwem domofonu.
 • W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mieszkańca istnieje możliwość odwiedzin przy zachowaniu reżimu sanitarnego i wszelkich środków ostrożności.