16.10.2021 – Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, patronki naszego Domu

Aktu poświęcenia Domu oraz figury św. Jadwigi Śląskiej dokonał 14.06.1997r. ordynariusz gliwicki ks. Bp Jan Wieczorek. Powierzył Dom pod opiekę świętej.
Co roku 16. października modlimy się do Boga przez wstawiennictwo naszej patronki. W kaplicy Domu odprawiona została w intencji wszystkich mieszkańców i pracowników uroczysta msza św. koncelebrowana przez dyrektora Caritas Diecezji Gliwickiej ks. Jana Łojczyka oraz z-cę dyrektora DPS w Wiśniczach ks. Artura Barnasia.