Wolontariat

działalność terapeutyczna oparta jest na współdziałaniu z lokalnymi placówkami oświatowymi:

szkoły, domy kultury, instytucje parafialne, gdzie znaczną rolę odgrywa idea wolontariatu.

Wolontariuszem może zostać każdy kto spełnia określone warunki i predyspozycje psychofizyczne oraz podpisze porozumienie z naszym domem.

 

zgłoszenie na wolontariat