Adres

Dom Pomocy Społecznej Caritas Diecezji Gliwickiej

w Wiśniczach

ul. Wiejska 42a    44-187 Wielowieś

tel (32) 233-61-78         (32) 233-62-06

mail kontaktowy           wisnicze@poczta.onet.pl