kontakt

Tel kontaktowy nr.

(32) 233 62 06

(32) 233 61 78

 

Numery wewnętrzne:

Dyrektor   –  251

Sekretariat   –  150

Pracownik socjalny      –  121

Pracownik socjalny      –  122

Dyżurka pielęgniarek   –  119

Recepcja                          –  147

Sekretariat                                              sekretariat-dps@caritas-gliwice.pl

Inspektor danych osobowych             inspektor@caritas-gliwice.pl